Advies en bestrijding bij houtworm em boktor

Geschreven door

Houtaantastende insecten kunnen we onderverdelen in nathoutboorders en drooghoutboorders. Nathoutboorders komen vaak uit openhaardhout. De naam nathoutboorders zegt al dat deze insecten leven in hout dat nat is, dus nog leeft (zieke bomen) of pas dood is. Deze insecten richten in gebouwen geen schade aan. De drooghoutboorders zijn de insecten die hout aantasten dat verwerkt is in gebouwen en meubels.

 

De kleine houtwormkever (gewone houtworm)

  • komt zowel in loof- en naaldhout voor. De kleine, ronde gaatjes die deze soort boort zijn de uitvliegopeningen van de kevertjes, die na gepaard te hebben hun eitje met een legboortje afzetten in het hout, waarna de eitjes zich ontwikkelen tot larven. Deze larven vreten zich door het hout en ontwikkelen zich tot kevertjes. Dit larvestadium kan wel drie jaar duren, in deze periode richten ze veel schade aan. De kever zet de eieren meestal op hetzelfde hout als waaruit gekropen is. De bestrijding van dit organisme gebeurt door het aangetaste en omliggende houtwerk te impregneren met een indringende vloeistof die in meerdere lagen wordt opgebracht.

 

De grote houtwormkever (bonte knaagkever)

  • wordt ook wel de bonte knaagkever genoemd. Deze komt minder vaak voor dan de kleine houtwormkever maar kangrote schade veroorzaken. Gangbare plaatsen voor de grote houtwormkever zijn: constructiehout in oude gebouwen met vochtproblemen. Doordat deze soort zich voortplant in zogenaamde kraamkamers en zich verder binnen het houtwerk ontwikkelen zien we vaak weinig uitvliegopeningen. Door onderzoek worden de kraamkamers gevonden, met injectieapparatuur worden deze gevuld met vloeistof en het aangetaste en omliggende houtwerk wordt geïmpregneerd met een indringende vloeistof die in meerdere lagen wordt aangebracht.

 

Huisboktor

  • de huisboktor is de meest gevreesde houtboorder. De boktorlarven knagen vlak onder het houtoppervlak , waardoor aantasting soms langer “onzichtbaar” blijft. Je komt ze vaak tegen  in naaldbomenhout zoals grenen- en vurenhout. De uitvliegopeningen van de huisboktor zijn groot en ovaal. De larven van dit insect zijn zeer actief en brengen grote schade aan het houtwerk aan. In voorkomende gevallen is het geknaag van de larven duidelijk te horen. De bestrijding van de boktor bestaat uit het blootleggen van de gangen waarin de larven leven, het injecteren van gedeelten en het in meerdere lagen aanbrengen van een impregnerende vloeistof.

 

Rosan ongediertebestrijding heeft de kennis en ervaring in huis om de bestrijding van deze houtaantastende organismen vakkundig uit te voeren. Wij voeren eerst een inspectie uit om de aard en omvang van de aantasting vast te stellen. Op de behandeling geven we schriftelijke garantie.